CELLI-"SÁGHEGYALJA" ZRT.-RŐL

A CELLI-„Sághegyalja” Mezőgazdasági és Ipari Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2001-ben alakult a Sághegyalja -MgTSz teljeskörű jogutódjaként, annak részleges átalakulásából az 1992. évi II. tv. alapján. Tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

A társaság mintegy 2000 ha bérelt földterületen gazdálkodik. A szántóföldi növénytermesztés árunövény, és takarmánynövények termesztésével foglalkozik.

Legfőbb árúnövényei: kenyérgabona, olajos magvak, úgymint napraforgó és őszi káposztarepce, valamint részben kukorica.

Az állattenyésztés egyetlen ágazata a szarvasmarha tartás.

Az ágazat tejelő tehenészete 400 db Holstein-fríz tehenekre alapozódik, amelyek nőivarú szaporulatait tartják meg tovább tenyésztés célra. A hímivarú egyedeket szopósborjú korban értékesítik.

A szarvasmarha állomány tömegtakarmány szűkségletét a szántóföldi növénytermesztés körében termesztik meg. Az erjesztett tömegtakarmányok kukorica szilázs, rozs szenázs, és fű szenázs.

A rétek hozama rétiszénaként hasznosul.

A szarvasmarha állomány az ÁTK. pályázatok (EU-s támogatás) keretében megújított szakosított  telepen került elhelyezésre. Az ÁTK 2. keretében elkészült szalmás-és hígtrágya tároló rendszer környezetbarát szervestrágya kezelést és gazdálkodást biztosít.

A mindennapi feladatok ellátásához korszerű saját géppark és technológiai beszerzések állnak rendelkezésünkre. 60 fős foglalkoztatotti létszám biztosítja az eszközök szakszerű működtetését. A termelési folyamatok magas színvonalú, racionális irányítását.